Сциариди

Сциариди

Ларвите на Сциаридите могат да причинят сериозни повреди по
растенията.
Те се храня както с мъртва материя така и с жива тъкан като корени и листна тъкан.

В следствие на тяхното хранене се развиват вторични гъбни заболявания от родовете: Руthium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium и Verticillium

Сциариди за борба с:
Биоагенти