Orius-System

Orius-System био борба срещу Трипс

Orius spp.
Хищното насекомо Orius основно се използва при контрол на трипс в насаждения , които отделят полен.

Orius е изключително подвижен.

Когато няма трипс той се храни с полен и други насекоми като белокрилки, въшки, червен паяжинообразуващ акар и други.

Orius-System за борба с:
Трипс

Популацията на трипс (Thrips tabaci и Frankliniella occidentalis) може да се развие за много кратко време.

Повредата по листата е лесно определима под формата на сребристо-сиви петънца. Трипсът също може да нанесе сериозни повреди по цветовете и
плодовете.

Трипсът е и вектор за пренос на вируса на Бронзовост по доматите (TSWV)