Swirskii-System

Swirskii-System

Amblyseius swirskii е хищен акар, който се използва за борба срещу белокрилка и трипс.

Този хищник се храни предимно с ларвите на трипса, яйцата и ларвите на
белокрилката
и дори с вредните акари. При липса на жертви той се храни с полен.

Amblyseius swirskii се адаптира много бързо към високите температури през лятото.

Amblyseius swirskii изяжда от 5 до 10 жертви на ден.

При кои култури е ефективен Amblyseius swirskii?
• Зеленчукови култури като: пипер, краставица и патладжан и декоративни
растения

Swirskii-System за борба с:
Белокрилка

Оранжерийната белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) е често срещан неприятел в култивационните съоръжения.
Ларвата й поглъща огромно количество растителен сок, необходим за развитието й.
Излишният сок се отделя под формата на медна роса, върху която могат да се развият чернилни гъби.
По този начин се вреди на листа, цветове и плодове.

Един още по-често срещан вид е тютюневата белокрилка (Bemisia tabaci). Този вид е дори по-трудно да бъде унищожен в сравнение с обикновената оранжерийна белокрилка.