Bioshower

Bioshower - сапун за отмиване айца на белокрилки

Bioshower е сто 100 % биологичен сапун.
Той е натурално почистващ продукт, който се използва за отмиване на яйцата на вредителите и медената роса (чернилните гъби) образувана от белокрилките.

За максимален резултат е много важно продуктът да се пръска от горната и долната страна на листата.
Дози от 0.3-0.8 % вършат страхотна работа. Максималният брой третирания зависи от плътността на вредителите и нанесените щети.

Внимание!
Винаги тествайте продукта на малка част от насаждението или единични растения преди масово приложение за да се избегне евентуална фитотоксичност!

Bioshower има неблагоприятен ефект към биоагентите.
Изчакайте поне 24 часа преди внасяне на биоагенти след употреба .

Активни съставки: Калийеви соли: 65%