Amblyseius-System

Amblyseius-System био борба с трипса

Amblyseius cucumeris

Трипсовете могат да бъдат успешно ограничени с хищния акар Amblyseius cucumeris.

Този хищник активно търси ларви на трипс, пробожда ги и консумира вътрешното им съдържание.

Системата на Биобест – Amblyseius-Breeding-System (ABS) – е идеалния метод за интродуциране на A. cucumeris в насаждението.

От съдовете за отглеждане, акарите постепенно се разселват из насаждението.
Правилното разположение на тези съдове позволява Amblyseius cucumeris да поддържа популацията трипс под икономическия праг на вредност.

Amblyseius-System за борба с:
Трипс

Популацията на трипс (Thrips tabaci и Frankliniella occidentalis) може да се развие за много кратко време.

Повредата по листата е лесно определима под формата на сребристо-сиви петънца. Трипсът също може да нанесе сериозни повреди по цветовете и
плодовете.

Трипсът е и вектор за пренос на вируса на Бронзовост по доматите (TSWV)