Hypoaspis-System

Hypoaspis-System био борба срещу сциаридни мухи. трипс

Hypoaspis miles
Този хищен акар обитава горния почвен слой и се храни с вредните ларви на сциаридните мухи.

Нypoaspis е също ефективен при контрола на какавиди на трипс, колемболи, стоножки, коренови въшки, както и други вредни почвообитаващи организми.

Акарът може да се интродуцира в комбинация с паразитни нематоди.

Hypoaspis-System за борба с:
Сциариди

Ларвите на Сциаридите могат да причинят сериозни повреди по
растенията.
Те се храня както с мъртва материя така и с жива тъкан като корени и листна тъкан.

В следствие на тяхното хранене се развиват вторични гъбни заболявания от родовете: Руthium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium и Verticillium