Heterorhabditis-System

Heterorhabditis-System, био борба с малък лозов хоботник

Heterorhabditis spp.
Нематодите търсят ларви на лозовия хоботник, разположени в коренообитаемата зона.
Те навлизат в ларвата през телесни отвори или директно проникват през кутикулата.
Веднъж озовали се в тялото те освобождават симбиотична бактерия, която се
размножава бързо.
Заразената ларва пожълтява а в последствие покафенява и загива след около два дни.
След разлагане на ларвата се появява ново поколение нематоди, които започват да търсят жертви.

Heterorhabditis-System за борба с:
Малък лозов хоботник

Mалък лозов хоботник (Otiorhynchus sulcatus)
Възрастното насекомо се храни с листа и цветове, но сериознитеповреди се причиняват от ненаситната ларва.

Новопоявилите се ларви първоначално се хранят с малки коренчета, а в последствие с по-големи корени, подземни стъбла, издънки и дори обелва кората на вдървесинени стъбла.
В резултат на това нападнатите растения завяхват и загиват.