Droso Trap

Droso Trap - Капан за дрозофила

Biobest провежда опити и успешно разработва метод за привличане и залавяне в капан на Drosophila suzukii.

DROSO TRAP е капанът, който е специализиран за ефективно привличане на дрозофила.
След като попаднат в капана насекомите не могат да излязат обратно навън и попадат в течния атрактант в капана.

Основният използван атрактант е DROSATTRACT.
Комбиниран с капана за дрозофила увеличава до 3.3 пъти способността на капана да привлича насекоми.

За мониторинг на популацията на дрозофила се използват 1-2 капана на декар.
За масово залавяне на вредителя количеството капани се увеличава до 8-10 капана на декар.

Височината на поставяне на капана е над 1 метър.
Количеството използван атрактант е от 300 мл. на капан.