Encarsia-System

Encarsia-System био борба с белокрилка

Encarsia formosa
Encarsia снася яйцата си в ларвата на белокрилката.
Опаразитената какавида се оцветява в черно, което е лесен начин да се определи активността на паразита.
Вместо белокрилки от черната какавида се появяват нови паразитни осички.

Еncarsia също се храни и с млади ларви на белокрилка (гостоприемник).

Encarsia-System се предлага като опаразитени какавиди залепени за плоскост или просто като свободни опаразитени какавиди за разпръскване равномерно из оранжерията.

Encarsia-System за борба с:
Белокрилка

Оранжерийната белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) е често срещан неприятел в култивационните съоръжения.
Ларвата й поглъща огромно количество растителен сок, необходим за развитието й.
Излишният сок се отделя под формата на медна роса, върху която могат да се развият чернилни гъби.
По този начин се вреди на листа, цветове и плодове.

Един още по-често срещан вид е тютюневата белокрилка (Bemisia tabaci). Този вид е дори по-трудно да бъде унищожен в сравнение с обикновената оранжерийна белокрилка.