Dacnusa-Mix-System

Dacnusa-Mix-System био борба срещу листоминиращи мухи

Dacnusa sibirica – Diglyphus isaea
Dacnusa и Diglyphus препоръчително се прилагат заедно.

При откриване на първите мини в началото на сезона се вкарват Dacnusa и Diglyphus в пропорция 9:1.
По-късно през сезона или при повишена плътност на листомониращата муха се разпръсква 100% Diglyphus.

Dacnusa-Mix-System за борба с:
Листоминиращи мухи

Ларвата на листоминиращата муха се храни с паренхима на листа, като оставя мини в него.
В резултат, количеството хлорофил намалява и листата могат да изсъхнат.

Листоминиращите мухи, които нанасят повреди по културните растения и продукцията, принадлежат към род Liriomyza.