Eretmocerus-System

Eretmocerus-System за био борба с белокрилка

Eretmocerus eremicus
Подобно на Еncarsia, Eretmocerus е малка осичка, която паразитира ларвата на белокрилката.

Eretmocerus е ценен агент при контрола на белокрилката, тъй като притежава специфични
предимства пред Encarsia, като това, че е по-толерантен към високи температури и остатъци от пестициди.

Eretmocerus-System за борба с:
Белокрилка

Оранжерийната белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) е често срещан неприятел в култивационните съоръжения.
Ларвата й поглъща огромно количество растителен сок, необходим за развитието й.
Излишният сок се отделя под формата на медна роса, върху която могат да се развият чернилни гъби.
По този начин се вреди на листа, цветове и плодове.

Един още по-често срещан вид е тютюневата белокрилка (Bemisia tabaci). Този вид е дори по-трудно да бъде унищожен в сравнение с обикновената оранжерийна белокрилка.