Diglyphus-System

Diglyphus-System, био борба с листоминиращи мухи

Diglyphus isaea
След като парализира ларвата Diglyphus снася яйцата си до нея вътре в мината (*), където протича развитието му.

В допълнение към опаразитяването, храненето върху гостоприемника също помага за намаляне на популацията.

(*) = ектопаразит

Diglyphus-System за борба с:
Листоминиращи мухи

Ларвата на листоминиращата муха се храни с паренхима на листа, като оставя мини в него.
В резултат, количеството хлорофил намалява и листата могат да изсъхнат.

Листоминиращите мухи, които нанасят повреди по културните растения и продукцията, принадлежат към род Liriomyza.