Mundus-System

Mundus System био борба с белокрилка

Eretmocerus mundus
Eretmocerus mundus е паразитна оса за контрол на тютюневата и сребролистна белокрилка (B. tabaci и B. argentifolii).

Toва насекомо е изключително добре приспособимо към разнообразни климатични условия, така че то може да се интродуцира по всяко време през сезона.

Е. мundus e по-активен в сравнение с E. eremicus при по-високи или по-ниски температури, така че E. mundus e по-подходящ при ранно интродуциране.
E. mundus също така има по-добър толеранс към остатъци от пестициди.

Mundus-System за борба с:
Белокрилка

Оранжерийната белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) е често срещан неприятел в култивационните съоръжения.
Ларвата й поглъща огромно количество растителен сок, необходим за развитието й.
Излишният сок се отделя под формата на медна роса, върху която могат да се развият чернилни гъби.
По този начин се вреди на листа, цветове и плодове.

Един още по-често срещан вид е тютюневата белокрилка (Bemisia tabaci). Този вид е дори по-трудно да бъде унищожен в сравнение с обикновената оранжерийна белокрилка.