Dacnusa-System

Dacnusa-System био борба с листоминиращи мухи

Dacnusa sibirica
В ранна пролет Dacnusa осъществява добър контрол върху листоминиращите мухи.
Паразитът снася яйца в ларвата на мухата. (*)
Нови паразити имагинират и убиват други ларви.

Основното предимство на Dacnusa , е че осите разпознават, кои ларви са опаразитени и кои не.

(*) = ендопаразит

Dacnusa-System за борба с:
Листоминиращи мухи

Ларвата на листоминиращата муха се храни с паренхима на листа, като оставя мини в него.
В резултат, количеството хлорофил намалява и листата могат да изсъхнат.

Листоминиращите мухи, които нанасят повреди по културните растения и продукцията, принадлежат към род Liriomyza.