Biosweet

Biosweet - капан за Трипс

Този продукт на Biobest е специално разработен за борба с трипса!

Biosweet привлича трипса към себе си и го държи надалеч от върховете и цветовете на растенията, по този начин се улеснява контрола на трипс с биоагенти.

Опаковка:
Biosweet се предлага на опаковки от: 7 кг или 25 кг пластмасови баки.

Biosweet за борба с:
Трипс

Популацията на трипс (Thrips tabaci и Frankliniella occidentalis) може да се развие за много кратко време.

Повредата по листата е лесно определима под формата на сребристо-сиви петънца. Трипсът също може да нанесе сериозни повреди по цветовете и
плодовете.

Трипсът е и вектор за пренос на вируса на Бронзовост по доматите (TSWV)