Листоминиращи мухи

Листоминиращи мухи

Ларвата на листоминиращата муха се храни с паренхима на листа, като оставя мини в него.
В резултат, количеството хлорофил намалява и листата могат да изсъхнат.

Листоминиращите мухи, които нанасят повреди по културните растения и продукцията, принадлежат към род Liriomyza.

Листоминиращи мухи за борба с:
Биоагенти