Standard Hive – Стандартен кошер

Стандартен кошер за опрашване - Standard Hive

Standard Hive – Стандартен кошер. Кошер за опрашване на фирмата Biobest, произведен в Белгия.

Този кошер съдържа една колония бомбуси за опрашване от вида Bombus terrestris.

Стандартният кошер се използва за опрашване на площи до 2,5 дка за: домати, пипер, патладжан, пъпеш, овощни насаждения и др.

Кошерът съдържа 80 броя работници и е активен 6 до 8 седмици.

Стандартният кошер е оборудван с:
вентилационна система за охлаждане
хранителен резервоар Biogluc bottle от 1.4L
прашец при транспортиране