Multi-Hive – Троен кошер

Multi-Hive – Троен кошер за опрашване

Кошер за опрашване на фирмата Biobest, произведен в Белгия.

Този кошер е специално създаден за открити насаждения и овощни градини.

В него са поставени три колонии от бомбуси (bumblebee) от вида Bombus terrestris в специална стереопорена кутия, защитени от неблагоприятните климатични условия.

Съдържанието му включва: 350 работници опрашители активни 4 до 6 седмици.

Мulti Hives е обурудван със система за хранене на пчелите изградена от 3 хранителни резервоара.

Мulti Hives покрива работна площ от 7 до 10 дка.