Mini Hive – Мини кошер

Mini hive - Мини кошер за опрашване

Кошер за опрашване на фирмата Biobest, произведен в Белгия.

Този модел кошер е специално създаден за опрашване на малки площи до 1 дка.
За насаждения с домати, пипер, пъпеши, овощна градина и др.

Съдържа малка на брой колония бомбуси от вида Bombus terrestris.

Мини кошерът е активен 2 до 3 седмици.