Tuta absoluta

Tuta absoluta

сем. Gelechiidae; разред Lepidoptera
Tuta absoluta е листоминиращ молец предизвикващ сериозни икономически щети, особено по доматите.

Потенциалните загуби при не третирани култури могат да достигнат до 50 – 100 %.

Ларвите на молеца пробиват листата, стъблата и плодовете.
По повредите могат да възникнат и вторични инфекции.

Tuta absoluta за борба с:
Биоагенти