• Биоборба Bioborba - пчела бомбус върху домат Biobest България
  • Биоборба Bioborba - домати
  • Биоборба Bioborba - оранжерия
  • Биоборба Bioborba - оранжерия
Биоборба Bioborba

Какво представляват БИОАГЕНТИТЕ (Beneficials)?

Биоагенти от Биоборба Bioborba

Биоагентите, както ги наричаме в България, са естествените врагове в природата на вредните видове насекоми по културните растения.
Те се срещат в дивата природа по целия свят и за храна им служат повечето видове неприятели (белокрилки, въшки, молци, акари, трипсове и др).
Биоагентите са хищници или паразити като: дървеници, акари, паразитни оси, нематоди и много други видове.

Защо да използваме БИОАГЕНТИ?

  • Вредителите нямат резистентност към биоагентите

  • Биоагентите са изключително лесни за прилагане

  • Биоагентите са 100% съвместими с БИО производство

Масовото използване на химични средства за борба с неприятелите по култивираните растения е довело до проява на резистентност от страна на вредителите към активните съставки използваните пестициди.
С други думи повечето от пестицидите използвани в практиката са с намалена ефективност и не са достатъчни за справянето с вредителите на 100%!
Този недостатък е довел до търсене на алтернативни методи за справяне с неприятелите по културните растения без да се развива резистентност (устойчивост) към прилагания продукт.
Използването на Биоагенти е 100% природосъобразен метод за справяне с даден вредител без да има неблагоприятен ефект върху растенията, животните или хората.

Кои сме ние?

Биоборба Bioborba е единственият и официален вносител на продуктите на белгийската фирма BioBest за България.

Фирма Biobest Белгия е специализирана в производството на Биоагенти и пчели за опрашване Бомбуси с високо качество.


От менюто можете да разгледате какво предлагаме.

Ако имате въпроси или желаете да закупите продукт, очакваме Ви: